Rừng thông Lâm Đồng đang khóc

Rừng thông Lâm Đồng đang khóc

Từ cuối tháng 5 đến nay, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ phá hoại rừng thông dưới hình thức chặt hạ hoặc đầu độc nhiều bằng cách như gọt vỏ, ken thuốc ...