Đò ngang em đến trường

Đò ngang em đến trường

Bị hư hỏng nặng từ cơn bão số 10 và số 11 năm 2013, tới tháng 6 vừa qua, bến đò ngang tại thôn Minh Hà (tỉnh Quảng Bình) đã hoàn thành sau 3 tháng xây ...