Obama viết thư tạm biệt người dân Mỹ

Obama viết thư tạm biệt người dân Mỹ

Tổng thống Barack Obama đã viết một lá thư ngỏ đầy cảm xúc hôm qua để cảm ơn người dân Mỹ và động viên họ tham gia vào "những hoạt động của công dân." "Trước khi tôi viết thư cho Tổng thống mới của ...