Máy bay Mỹ thả hàng triệu con cá xuống hồ trên núi

Máy bay Mỹ thả hàng triệu con cá xuống hồ trên núi

Hàng năm, Cơ quan tài nguyên và động vật hoang dã bang Utah đều thả hàng triệu con cá xuống các hồ nước trên núi của bang nhằm đảm bảo nguồn cá cho người dân địa phương. Cơ quan tài nguyên và động vật hoang dã bang ...