Người dân Mỹ tưng bừng chào đón Lễ Tạ ơn

Thế giới 22/11/18, 15:46

Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) là một kỳ nghỉ quốc gia ở Mỹ, thường được tổ chức vào ngày thứ Năm trong tuần thứ tư của tháng 11. Năm nay, kỳ nghỉ của người dân Mỹ bắt đầu từ ngày 22/11 và kéo dài đến hết tuần.