Thành Đô, Trung Quốc: Thông tin điều tra dịch tễ vô tình tiết lộ ‘cuộc sống như mơ’ của nhân viên chính quyền

Thế giới 26/07/22, 13:46

Gần đây Dịch bệnh tại thành phố Chengdu (Thành Đô), tỉnh Sichuan (Tứ Xuyên) lại nóng trở lại, nhưng điều được chú ý hơn cả là những thông tin điều tra dịch tễ mà chính quyền địa phương công bố đã tiết lộ “cuộc sống nhàn nhã” một cách đáng ...