Từ ‘4 nước’ liên thủ xây 6G, đến ‘4 thế lực’ nắm giữ thế giới: ĐCSTQ đối mặt với nguy cơ sụp đổ?

Phân tích - Bình luận 13/12/21, 22:31

Đối với mạng 5G hoặc 5G trở về trước, thì trạm gốc của nó đặt trên mặt đất. Nếu ĐCSTQ muốn kiểm duyệt, tổ chức này có thể chặn hoặc kiểm soát lưu lượng những trạm gốc ấy.  Nhưng đối với mạng 6G thì thiết bị truy cập trực tiếp với ...