Số liệu FBI: Người da trắng không phải mối đe dọa bạo lực lớn nhất đối với người Mỹ gốc Á

Phân tích - Bình luận 24/03/21, 06:38

Các phương tiện truyền thông dòng chính tường thuật rằng người da trắng là mối đe dọa tội phạm bạo lực lớn nhất đối với người châu Á ở Hoa Kỳ, nhưng sự thật đã được lật tẩy bởi số liệu thống kê tội phạm của FBI. Summit.news đăng lại một ...