Phần 2 bản ghi đầy đủ cuộc phỏng vấn Tướng Flynn và Tướng McInerney: Lính Mỹ đã thiệt mạng khi chiếm máy chủ ở Đức

Hồ sơ - Tư liệu 06/12/20, 09:23

Danh tính thực sự của Kraken, cũng như xác nhận việc các quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong cuộc đọ súng để chiếm lấy máy chủ của CIA ở Frankfurt đã được tiết lộ. Đọc Phần 1 tại đây. Người dẫn chương trình Brannon Howse của World View Report đã ...

Viện Khổng Tử: Lừa đảo cả trong lẫn ngoài

Hồ sơ - Tư liệu 23/11/20, 17:50

Sự thâm nhập bằng phương tiện văn hóa để phát tán các ngôn luận tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc ra nước ngoài thông qua các "Viện Khổng Tử" đã làm dấy lên sự cảnh giác của nhiều quốc gia, theo Sound of Hope. Thật bất ngờ khi ngay ...