Điều tra: Wikipedia là bình phong thông tin sai lệch cho CIA?

Hồ sơ - Tư liệu 20/12/20, 06:23

Một báo cáo mới đã phát hiện ra bằng chứng chi tiết về việc ai thực sự kiểm soát Wikipedia và chắc hẳn không phải những người bình thường tình nguyện dành thời gian của họ như những gì người tạo ra nền tảng tuyên bố. Thực chất, Wikipedia là một công cụ tuyên truyền ...

Chuyên gia đã gửi hơn 21.000 trường hợp bất thường về bầu cử ở Georgia cho nhà chức trách

Hồ sơ - Tư liệu 11/12/20, 06:16

Matt Braynard, người đứng đầu Dự án Liêm chính của Cử tri, cho biết hôm 10/12 rằng ông đã giao bằng chứng về hơn 21.000 trường hợp bất thường trong bầu cử cho ba quan chức hàng đầu của Georgia. Trong một bức thư gửi cho Thống đốc Brian Kemp, Chánh Thư ký tiểu bang ...

Trận chiến chính – tà vì tương lai nước Mỹ và thế giới tự do: ‘Sự thức tỉnh vĩ đại’ đối đầu ‘Sự tái thiết vĩ đại’

Hồ sơ - Tư liệu 08/12/20, 08:38

Tác giả Mike Adams đã có bài viết với tiêu đề: "Cập nhật thông tin tình báo: Sự Tái thiết Vĩ đại và sự Thức tỉnh Vĩ đại - trận đại chiến đang diễn ra ngay bây giờ vì tương lai của nước Mỹ và thế giới tự do". Mike Adams ...