HOT Những việc bạn có thể làm để giúp người dân Syria

Những việc bạn có thể làm để giúp người dân Syria

Ngày thứ Bảy (7/4/2018), cuộc khủng hoảng ở Syria đã lên tới mức đỉnh điểm, và đau lòng nhất là khi một cuộc tấn công hóa học đã làm cho hàng chục người, trong đó có nhiều trẻ em, đã thiệt mạng hoặc b ...

Kết thúc

Không còn trang để tải