Xuất hiện đĩa bay “bò sát biến hình” tại Nga

Xuất hiện đĩa bay “bò sát biến hình” tại Nga

Tại Nga mới đây đã xuất hiện đĩa bay “bò sát biến hình”, nhóm tìm kiếm UFO (unidentified flying object – vật thể bay không xác định) cho rằng, đây là bằng chứng có sức thuyết phục về việc người ngoài hành ...

Thiên tài Nikola Tesla và bản thiết kế UFO

Thiên tài Nikola Tesla và bản thiết kế UFO

Nikola Tesla (1856-1943) được coi là một trong những người đàn ông sáng tạo và bí ẩn nhất từng sống trên thế giới. Nếu Tesla không phát minh và nghiên cứu những thứ ông đã làm trong thời của ông, ...

Kết thúc

Không còn trang để tải