Động vật giao tiếp với nhau như thế nào?

Khoa học - Công nghệ 30/06/18, 10:52

Nhiều người quan niệm rằng ngôn ngữ của động vật chính là tiếng kêu của chúng với hàng trăm, hàng ngàn cung bậc khác nhau. Nhưng thực ra ngôn ngữ của động vật là một khái niệm rất phức tạp, nó bao gồm nhiều yếu tốt mà tiếng kêu chỉ ...