Cùng hứng chịu thảm họa hạt nhân, vì sao có thể sống ở Hiroshima và Nagasaki, nhưng không thể sống ở Chernobyl?

Khoa học - Công nghệ 11/09/18, 09:30

Cùng chịu thảm họa hạt nhân nhưng ngày nay hơn 3,3 triệu người đang sinh sống ở Hiroshima và Nagasaki trong khi một khu vực rộng lớn quanh nhà máy Chernobyl vẫn hoang vắng bóng người. Đây là lý do? Nguyên nhân dẫn đến thảm họa Việc Mỹ thả hai quả ...