Các cụm từ hữu ích dùng để viết lại câu

Các cụm từ hữu ích dùng để viết lại câu

Dạng bài viết lại câu, liên quan tới kỹ năng paraphrasing (diễn giải) là một phần rất quan trọng cần trau dồi trong các kỳ thi như Đại học, TOEIC, IELTS…, đặc biệt đối với phần thi Writing (viết) và Speaking ...

Dấu hiệu nhận biết loại từ trong câu tiếng Anh

Dấu hiệu nhận biết loại từ trong câu tiếng Anh

Cách nhận biết loại từ trong câu tiếng Anh theo vị trí của từ đang đứng là một trong những phương pháp học tiếng Anh đem lại một nền tảng về ngữ pháp vững chắc dành cho các bạn muốn ...

Phân biệt Should – Ought to – Had better

Phân biệt Should – Ought to – Had better

Điểm chung: Đều mang nghĩa “nên” (làm gì) và theo sau là động từ nguyên thể (+Verb) Tất cả đều được theo sau bởi động từ nguyên thể không có ‘to’ S + should + V – Minh should take ...

Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ

Mệnh  đề là một phần của câu. Mệnh đề quan hệ (hay Mệnh đề tính từ) cho chúng ta biết người hay vật nào mà ta muốn ám chỉ. Mệnh đề quan hệ có thể được thành lập bằng cách ...

Cách sử dụng cấu trúc Used to

Cách sử dụng cấu trúc Used to

Be/Get used to và Used to thoạt nhìn rất giống nhau nhưng ý nghĩa và cấu trúc dùng có nhiều điểm khác biệt. Các đề thi thường nhắm vào những sự tương đồng bề ngoài để đánh lừa thí sinh. Vì ...

Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 1. To be: S + was/were + Adj/ Noun – I, he, she, it , N(số ít) + Was – You, we, they, N(số nhiều) + Were 2. Verbs: ...

Cấu trúc câu tiếng Anh chỉ mức độ

Cấu trúc câu tiếng Anh chỉ mức độ

1. Cấu trúc So…that (rất …….đến nỗi) 1.1. S + be + so + adj + that + S + V Ví dụ: – The food was so hot that we couldn’t eat it. (Thức ăn rất nóng đến nỗi ...

Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn là hai trong những thì thường gặp trong tiếng Anh và có nhiều điểm gần giống nhau nên nhiều bạn gặp một số rắc rối khi sử dụng hoặc làm bài ...

Phân biệt Can, Could và Be able to

Phân biệt Can, Could và Be able to

CAN, COULD, BE ABLE TO đều được sử dụng để nói về khả năng của ai đó, sự việc có thể xảy ra. Nên đôi khi chúng ta nhầm lẫn về cách sử dụng các từ này. Bạn hãy đọc ...

Những lỗi ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh

Những lỗi ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh

Dưới đây là những lỗi ngữ pháp người học tiếng Anh thường gặp, nhận biết và luyện tập sử dụng đúng sẽ giúp khả năng ngữ pháp được cải thiện. 1. One and a half: – Câu sai: “I’ve been in Scotland ...

Kết thúc

Không còn trang để tải