Kiểm tra khả năng đọc hiểu trong 15 phút

Kiểm tra khả năng đọc hiểu trong 15 phút

Cùng làm bài trắc nghiệm về đọc hiểu ngắn dưới đây và so đáp án cuối bài để xem mình đúng được bao nhiêu câu nhé! AMERICA REVOLUTION The first battle of the America Revolution occurred at Lexington, Massachusetts in ...

Luyện tập: Chia động từ

Luyện tập: Chia động từ

Đây là dạng bài tập phổ thông và không thể thiếu trong quá trình học. Cùng kiểm tra lại khả năng nắm vững các thì động từ qua bài tập dưới đây nhé! Chia động từ trong câu chuyện ngụ ...

Trắc nghiệm đơn giản với do, make và take

Trắc nghiệm đơn giản với do, make và take

Trong tiếng Anh, người học rất dễ bị nhầm lẫn với các cụm từ đi cùng do, make và take. Cùng ôn tập lại qua 15 câu trắc nghiệm dưới đây. Bài tập: Điền dạng đúng của do, make hoặc take ...

20 câu trắc nghiệm tổng hợp về giới từ

20 câu trắc nghiệm tổng hợp về giới từ

Cùng ôn tập lại kiến thức về các cấu trúc ngữ pháp, cụm động từ có sử dụng giới từ nhé! 1. We are fond ………. eating cake. a. in b. of c. with d. at 2. This box of ...

Bài tập: Câu so sánh

Bài tập: Câu so sánh

Cùng ôn lại kiến thức về các loại so sánh qua 15 câu trắc nghiệm dưới đây nhé! 1. He is … than me. A. tall B. taller C. more tall D. more taller 2. Our friends are more … ...

15 câu tiếng Anh giúp bạn luyện tập ‘uốn lưỡi’

15 câu tiếng Anh giúp bạn luyện tập ‘uốn lưỡi’

Trong bài học này, bạn sẽ có cơ hội được thực hành khả năng “uốn lưỡi” khi nói tiếng Anh. Nếu chăm chỉ luyện nói hàng ngày theo những câu ngắn gọn dưới đây, đảm bảo bạn sẽ không “líu ...

Bài tập: Tính từ và trạng từ

Bài tập: Tính từ và trạng từ

Tính từ và trạng từ là mảng ngữ pháp cơ bản khi học tiếng Anh. Cùng ôn lại kiến thức qua bài trắc nghiệm dưới đây nhé! Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 1. Jack is (slow/slowly) …. He works (slow/slowly) ...

Bài tập trọng âm và đáp án

Bài tập trọng âm và đáp án

Trọng âm là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại khi giao tiếp tiếng Anh. Người ta vẫn thường ví phát âm mà không có trọng âm giống như nói tiếng Việt mà bỏ hết các dấu ...

Bài tập: Cụm động từ

Bài tập: Cụm động từ

Bài tập với cụm động từ thường xuất hiện trong tất cả các kì thi tiếng Anh. Cùng ôn lại những cụm động từ phổ biến và quan trọng qua bài tập dưới đây nhé! A. Phần bài tập: Chọn đáp ...

Kết thúc

Không còn trang để tải