• Góc nhìn ĐKN

Mừng Giáng sinh, bàn chuyện niềm tin

Mừng Giáng sinh, bàn chuyện niềm tin

Hàng năm cứ đến dịp Lễ Giáng sinh, hàng triệu triệu người trên khắp thế giới lại cùng nhau ăn mừng chúc tụng, không phân biệt màu da, tôn giáo, hay thể chế chính trị.  Tại ...