• Góc nhìn

Quan hệ Mỹ – Trung: Cuộc chiến truyền thông

Góc nhìn 15/09/19, 20:00


Truyền thông và mạng xã hội được coi là quyền lực thứ tư và thứ năm, bên cạnh bộ ba quyền lực - lập pháp, hành pháp và tư pháp. Cuộc chiến truyền thông là một mặt trận mà đối đầu Mỹ - Trung diễn ra cũng khốc liệt không ...

Phật nhìn nhân tâm, không thực tu sao thành chính quả?

Góc nhìn 12/09/19, 08:00

Những vụ việc người tu hành không hành xử đúng với đạo, thậm chí vi phạm luật pháp thỉnh thoảng lại bôi một vết nhơ lên cộng đồng tu luyện. Không phải Pháp không tốt, Đạo không hay, mà là người xuất gia chưa quyết tâm tu bỏ những tính ...

Quan hệ Mỹ – Trung: Cuộc chiến đầu tư

Góc nhìn 07/09/19, 09:08

Sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” của Trung Quốc là một trong những chương trình phát triển tham vọng và gây nhiều tranh cãi. Chính quyền của Tổng thống Trump đang nỗ lực chống lại những ảnh hưởng tiêu cực của kế hoạch này. 
Thực trạng và tham vọng ...