• Góc nhìn

Vì sao nhà Táo quân 2 ông chỉ có 1 bà?

Góc nhìn 25/01/22, 06:00

Thế gian một vợ, một chồng, Chẳng như vua bếp, hai ông một bà Gia cảnh “tréo ngoe” của nhà Táo từ lâu đã được dân ta đem ra răn dạy nhau, ăn ở vợ chồng phải có trước có sau, thế gian chỉ có tồn tại mối quan hệ một ...

Trung thu: Bình về Đảng Cộng sản Trung Quốc

Góc nhìn 01/10/20, 07:15

Trung thu năm nay có 2 nhân vật chính, đều "quang minh, vĩ đại", nhưng một là Chân, một là Giả. Nhân vật chính của Trung thu là ánh trăng, dù thế thời chuyển dời không ngừng nghỉ, ánh trăng vẫn đó vằng vặc soi sáng thế nhân. Trăng là chứng ...