40 từ viết tắt dân mạng hay dùng

Học tiếng Anh 07/11/17, 17:23

Khi nói chuyện trên mạng, người dùng thường sử dụng một số từ viết tắt cho thuận tiện. Cùng điểm qua 40 từ dưới đây nhé! 2moro – tomorrow: ngày mai 2nte – tonight: tối nay AFAIK – ...

Cách phân biệt Compare to và Compare with

Học tiếng Anh 25/10/17, 17:43

Compare là động từ so sánh hai hay nhiều thứ với nhau. Compare to và compare with đều được dùng để diễn tả sự so sánh nhưng chúng khác nhau trong cách dùng.  Compare to                                 Khi ...

Từ vựng chuyên ngành Công nghệ thông tin

Học tiếng Anh 21/10/17, 10:40

Dưới đây là những từ vựng cơ bản liên quan tới ngành công nghệ thông tin.  Abacus (n) - /ˈæbəkəs/: bàn tính Abbreviation (n) -/əˌbriːviˈeɪʃn/: tóm tắt, rút gọn Accumulator (n) - /əˈkjuːmjəleɪtə(r)/: bộ đếm Addition (n) - /əˈdɪʃn/: ...

Luyện tập: Chia động từ

Học tiếng Anh 18/10/17, 11:38

Đây là dạng bài tập phổ thông và không thể thiếu trong quá trình học. Cùng kiểm tra lại khả năng nắm vững các thì động từ qua bài tập dưới đây nhé! Chia động từ ...