10 cụm từ tiếng Anh ai cũng dùng

Giáo dục 31/08/18, 14:32

Hãy học thật chuẩn 10 cụm từ tiếng Anh mà ai cũng dùng dưới đây nhé! 1. Hello Có thể dùng để chào hỏi khi gặp gỡ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngoài ra bạn còn ...