Truyện ngắn song ngữ: Mùa Giáng sinh đầu tiên

Truyện ngắn song ngữ: Mùa Giáng sinh đầu tiên

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỷ niệm Chúa Jesus ra đời, còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, Noel hay Christmas. Từ Noel trong tiếng Anh có nghĩa là "ngày sinh", Christ là tước hiệu của Chúa Jesus, còn Mas nghĩa là thánh lễ. Mùa ...