Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)

Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)

Khái niệm. 1.1. Hiện tại phân từ chính là động từ thêm đuôi ”-ing”. Hiện tại phân từ còn được gọi là danh động từ, được thành lập bằng cách thêm ”-ing” vào sau động từ. 1.2. Qúa khứ phân từ hay còn gọi là quá ...

Các cấu trúc câu so sánh

Các cấu trúc câu so sánh

Trong bài học này, chúng ta sẽ học những cấu trúc câu so sánh phổ biến nhất. 1. So sánh bằng So sánh bằng chỉ ra 2 thực thể chính xác giống nhau (bằng nhau hoặc như nhau) và ngược lại nếu cấu trúc so sánh ở ...

Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng

1. Đại từ nhân xưng làm chủ từ trong câu: I              tôi, ta                              - Chỉ người nói số ít. We          chúng tôi, chúng ta    - Chỉ người nói số nhiều. You         bạn, các ...

Một số cấu trúc cầu khiến trong tiếng Anh

Một số cấu trúc cầu khiến trong tiếng Anh

Trong giao tiếp hàng ngày, những câu cầu khiến thường được sử dụng với tần suất cao. Dưới đây là những mẫu câu cầu khiến thông dụng, các bạn cùng học để áp dụng nhé! 1. To have sb do sth = to get sb to ...

Câu điều kiện

Câu điều kiện

Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra. Trong bài này, chúng ta sẽ được học về tất cả các loại câu ...

Các cụm từ hữu ích dùng để viết lại câu

Các cụm từ hữu ích dùng để viết lại câu

Dạng bài viết lại câu, liên quan tới kỹ năng paraphrasing (diễn giải) là một phần rất quan trọng cần trau dồi trong các kỳ thi như Đại học, TOEIC, IELTS…, đặc biệt đối với phần thi Writing (viết) và Speaking (nói) hay Listening (nghe) và ...

Thì tương lai đơn, tương lai tiếp diễn và tương lai gần

Thì tương lai đơn, tương lai tiếp diễn và tương lai gần

Thì tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, và tương lai gần là những cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh. Những cấu trúc này dễ gây nhầm lẫn và thường xuất hiện trong bài thi đại học, Toeic... Chúng ta cùng tìm hiểu ...

Dấu hiệu nhận biết loại từ trong câu tiếng Anh

Dấu hiệu nhận biết loại từ trong câu tiếng Anh

Cách nhận biết loại từ trong câu tiếng Anh theo vị trí của từ đang đứng là một trong những phương pháp học tiếng Anh đem lại một nền tảng về ngữ pháp vững chắc dành cho các bạn muốn sử dụng thành thạo các ...

Phân biệt Should – Ought to – Had better

Phân biệt Should – Ought to – Had better

Điểm chung: Đều mang nghĩa “nên” (làm gì) và theo sau là động từ nguyên thể (+Verb) Tất cả đều được theo sau bởi động từ nguyên thể không có ‘to’ S + should + V – Minh should take the TOEIC test before the internship time. S ...

Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ

Mệnh  đề là một phần của câu. Mệnh đề quan hệ (hay Mệnh đề tính từ) cho chúng ta biết người hay vật nào mà ta muốn ám chỉ. Mệnh đề quan hệ có thể được thành lập bằng cách dùng đại từ quan hệ, trạng ...

Cách sử dụng cấu trúc Used to

Cách sử dụng cấu trúc Used to

Be/Get used to và Used to thoạt nhìn rất giống nhau nhưng ý nghĩa và cấu trúc dùng có nhiều điểm khác biệt. Các đề thi thường nhắm vào những sự tương đồng bề ngoài để đánh lừa thí sinh. Vì vậy, để tránh nhầm lẫn ...

Quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì Quá khứ hoàn thành và Quá khứ hoàn thành tiếp diễn là hai thì thường xuyên xuất hiện trong chủ điểm đề thi của Toeic, đặc biệt là thì Quá khứ hoàn thành. Chúng ta cùng tổng hợp những kiến thức cơ bản nhất để ...

84 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng Anh (phần III)

84 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng Anh (phần III)

Chúng ta cùng tìm hiểu về các cấu trúc câu cơ bản và thông dụng được sử dụng nhiều trong tiếng Anh 42. To provide smb with V_ing ( Cung cấp cho ai cái gì ) e.g. Can you provide us with some books in history? (Bạn có ...

Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 1. To be: S + was/were + Adj/ Noun - I, he, she, it , N(số ít) + Was - You, we, they, N(số nhiều) + Were 2. Verbs: S + V quá khứ S + was/were + V-ing II. CÁCH SỬ DỤNG THÌ ...

84 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng Anh (phần II)

84 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng Anh (phần II)

Chúng ta cùng hiểu về các cấu trúc câu cơ bản và thông dụng được sử dụng nhiều trong tiếng Anh 21. to be interested in + N/V-ing: ( quan tâm đến… ) e.g. Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays. (Bà Brown quan tâm ...

84 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng Anh (phần I)

84 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng Anh (phần I)

Chúng ta cùng hiểu về các cấu trúc câu cơ bản và thông dụng được sử dụng nhiều trong tiếng Anh 1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: ( quá....để cho ai làm gì...) e.g. This structure is too easy ...

Hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I. PRESENT PERFECT (thì hiện tại hoàn thành) Cấu trúc: (+)    S + has/have + PII. (–) S + has/have + not + PII. (?) Has/Have + S + PII? Yes, S + has/have. No, S + has/have + not. Cách sử dụng: 2.1. Diễn đạt một hành động xảy ra ở một ...

Cấu trúc câu tiếng Anh chỉ mức độ

Cấu trúc câu tiếng Anh chỉ mức độ

1. Cấu trúc So…that (rất .......đến nỗi) 1.1. S + be + so + adj + that + S + V Ví dụ: - The food was so hot that we couldn’t eat it. (Thức ăn rất nóng đến nỗi chúng tôi không thể ăn được) - The girl ...

Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn là hai trong những thì thường gặp trong tiếng Anh và có nhiều điểm gần giống nhau nên nhiều bạn gặp một số rắc rối khi sử dụng hoặc làm bài tập. Bài này chúng ta ...

Phân biệt Can, Could và Be able to

Phân biệt Can, Could và Be able to

CAN, COULD, BE ABLE TO đều được sử dụng để nói về khả năng của ai đó, sự việc có thể xảy ra. Nên đôi khi chúng ta nhầm lẫn về cách sử dụng các từ này. Bạn hãy đọc kỹ để phân biệt nhé. CAN CAN ...

Những lỗi ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh

Những lỗi ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh

Dưới đây là những lỗi ngữ pháp người học tiếng Anh thường gặp, nhận biết và luyện tập sử dụng đúng sẽ giúp khả năng ngữ pháp được cải thiện. 1. One and a half: - Câu sai: "I've been in Scotland for one and a half month" (or ...

Một số cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong tiếng Anh

Một số cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong tiếng Anh

Trong đề thi tiêu chuẩn (Toeic, Ielts...) có xuất hiện những cấu trúc câu khá đặc biệt. Để tránh bỡ ngỡ, chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng một số cấu trúc đó. 1. V-ing + sth + be +adj - if not impossible - Dùng khi chúng ta ...