Ngân hàng IELTS: Speaking – Thành ngữ về cảm xúc

Ngân hàng IELTS: Speaking – Thành ngữ về cảm xúc

IELTS là một trong những kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới nhằm đáp ứng cho nhu cầu học tập, làm việc và sinh sống ở các nước sử dụng tiếng Anh. Sở hữu một chứng chỉ IELTS ...

Ngân hàng IELTS: Speaking part 1 – Chủ đề giáo dục

Ngân hàng IELTS: Speaking part 1 – Chủ đề giáo dục

IELTS là một trong những kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới nhằm đáp ứng cho nhu cầu học tập, làm việc và sinh sống ở các nước sử dụng tiếng Anh. Sở hữu một chứng chỉ IELTS ...

Ngân hàng IELTS: Kiến thức tổng quát về kỳ thi

Ngân hàng IELTS: Kiến thức tổng quát về kỳ thi

IELTS là một trong những kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới nhằm đáp ứng cho nhu cầu học tập, làm việc và sinh sống ở các nước sử dụng tiếng Anh. Sở hữu một chứng chỉ IELTS ...