Bài hát: Unbreak my heart

Học tiếng Anh 10/10/15, 15:25

Lời Ngoại Unbreak My Heart | Toni Braxton Don't leave me in all this pain Don't leave me out in the rain Come back and bring back my smile Come and take the tears away I need your arms to hold ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.32)

Học tiếng Anh 10/10/15, 09:10

Journey (n) - /ˈdʒɜːrni/: cuộc hành trình, chặng đường đi Mile (n) - /mail/: dặm, lý (1 dặm ~ 1609 m) Begin (v) - /bi´gin/: bắt đầu, mở đầu Step (n) - /step/: bước, bước đi "The journey of ...

Bài hát: Way Back Into Love

Giáo dục 09/10/15, 17:43

LỜI VIỆT Con đường trở lại với tình yêu Haley: Em vẫn đang sống với những hình bóng ám ảnh trong đầu Em vẫn đang ngủ dưới những đám mây u tối Em đã từng sống cô ...

Cách chào hỏi thông thường

Học tiếng Anh 09/10/15, 10:12

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cách thể hiện lời chào hỏi, dưới đây là một vài cách chào hỏi phổ biến: Informal Greetings (Cách chào thân mật ) - Hi! - Hello! - What’s up? - What’s new? - How’s it ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.31)

Học tiếng Anh 09/10/15, 08:51

Attainable (adj) - /əˈteɪnəbl/: có thể đạt được Perfection (n) - /pəˈfɛkʃ(ə)n/: sự hoàn hảo, sự toàn vẹn hoàn mỹ Catch (v) - /katʃ/: bắt lấy, tóm lấy Excellence - (n) -/ˈɛks(ə)l(ə)ns/: sự xuất sắc; xuất sắc, tuyệt vời Perfection ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.30)

Học tiếng Anh 08/10/15, 07:13

Thought (n) - /θɔːt/ : sự suy nghĩ, ý nghĩ, tư tưởng Pure (adj) - /pjʊə/: trong sạch, nguyên chất, tinh khiết Shadow (n) -/ˈʃædəu/: chiếc bóng, bóng tối Leave  (v) - /liːv/: rời đi, bỏ đi We are shaped ...

Bài hát: Everyday I Love You

Giáo dục 07/10/15, 15:21

Lời Việt Anh Sẽ Luôn Yêu Em Anh không biết nhưng anh luôn tin tưởng Rằng có điều gì đó thật ý nghĩa Và rồi em em khiến anh trở lên tốt hơn Và anh sẽ luôn ...

Các cụm từ về chủ đề Sách

Học tiếng Anh 07/10/15, 15:15

Collocation là gì? Tại sao lại quan trọng? Collocation là cách thức các từ kết hợp với nhau trong một ngôn ngữ nhằm tạo ra lời nói và câu viết tự nhiên. Chẳng hạn make/ repeat/ ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.29)

Học tiếng Anh 07/10/15, 07:20

lesson (n) — /’lesn/ — bài học present (n) — /’preznt – pri’zent/ — hiện tại gift (n) — /gift/ — quà tặng motivation (n) — /,mouti’veiʃn/ — sự thúc đẩy, cảm hứng The past is your lesson. The present is your gift. ...

Bài hát: You raise me up

Học tiếng Anh 06/10/15, 16:00

Lyric: When I am down and, oh my soul, so weary; When troubles come and my heart burdened be; Then, I am still and wait here in the silence, Until you come and sit awhile with me. You raise me ...

Nhìn hình – Đoán chữ (Catch-Phrase)

Học tiếng Anh 06/10/15, 15:16

Nhắc đến chương trình Đuổi hình-Bắt chữ, các bạn nhớ đến MC hóm hỉnh nào nhỉ? Có thể các bạn liền nghĩ: “Câu hỏi này dễ quá, mình không trả lời đâu”! Vậy những câu đố ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.28)

Học tiếng Anh 06/10/15, 06:59

forgiveness (n) /fə’givnis/: sự tha thứ; tính khoan dung, tính dễ tha thứ the weak (n) (n) /wiːk/: kẻ yếu đuối, sự yếu đuối; the strong (n) (n) /strɔη/: kẻ mạnh, người mạnh mẽ; attribute (n) /ə’tribju:t/: thuộc ...

Bài tập chọn đáp án đúng

Học tiếng Anh 05/10/15, 15:28

Dưới đây là hai dạng bài tập thường gặp trong đề thi Toeic, các bạn cùng làm nhé: Bài 1 Bài 2 Đáp án Bài 1: 1.C;  2.C; 3.C; 4.A; 5.B; 6.A Bài 2: 1.c, 2.d, 3.d, 4.b, 5.d, 6.c

Bài hát: If We Hold On Together

Học tiếng Anh 05/10/15, 14:31

Lời Ngoại If We Hold On Together | Diana Ross If We Hold On Together Don't lose your way With each passing day You've come so far Don't throw it away Live believing Dreams are for weaving Wonders are waiting to start Live your story Faith, ...