Bài hát: No matter what

Học tiếng Anh 15/10/15, 18:36

Lời Ngoại No Matter What | Boyzone No matter what they tell us No matter what they do No matter what they teach us What we believe is true No matter what they call us However they attack No matter where they take ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.37)

Học tiếng Anh 15/10/15, 11:54

Greatness (n) - /ˈɡreɪtnəs/: sự vĩ đại, sự to lớn Simplicity (n) - /sɪmˈplɪsɪti/: sự giản dị, điều đơn giản Goodness (n) - /ˈɡʊdnəs/: lòng tốt, sự tốt bụng. Truth (n) - /truːθ/: sự thật, sự trung thực, ...

Hướng dẫn viết email tiếng Anh cơ bản

Giáo dục 15/10/15, 10:55

Trước hết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu các phần căn bản của email, một email thông thường bao gồm các phần như sau: Greeting (Chào hỏi) Opening comment (Câu chào hỏi ban đầu) Introduction (Giới thiệu) Main point ...

Bài hát: When you believe

Giáo dục 14/10/15, 17:39

When You Believe | Mariah Carey Khi bạn tin tưởng Nhiều đêm chúng ta nguyện cầu Mà không chắc một ai có thể nghe thấu Và trái tim ta một bài ca hi vọng Chúng ta rất ...

Cách viết CV tiếng Anh ấn tượng

Giáo dục 14/10/15, 10:27

CV (sơ yếu lý lịch) là mẫu quảng cáo về bạn và có thể nói đây là “vòng gửi xe” của các ứng cử viên. Trong những năm trở lại đây, rất nhiều công ty, doanh ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.36)

Học tiếng Anh 14/10/15, 09:14

Break (v) - /breik/- làm gãy, bẻ gãy Branch (n) - /brɑ:nt∫/- cành cây Trust (v) -   /trʌst/ - tin cậy, tin tưởng Wing (n) -  /wɪŋ/ - cánh A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking ...

Bài hát: A better man

Học tiếng Anh 13/10/15, 16:13

Lời Ngoại A Better Man | Shayne Ward A better man Until the oceans all run dry Until the stars fall from the sky Even if words dont seem to rhyme Ill be addicted to your smile And if the wind blows ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.35)

Học tiếng Anh 13/10/15, 09:05

talk (v) — /tɔ:k/ — nói, nói chuyện, chuyện trò repeat (v)  — /ri’pi:t/ — lặp lại, nhắc lại listen (v) — /’lisn/ — nghe, lắng nghe learn (v) — /lə:n/ — học, học tập, nghiên cứu When you talk, you are only ...

Cách chuyển danh từ thành tính từ

Học tiếng Anh 12/10/15, 15:57

Việc xác định đúng và biến đổi các dạng từ “Danh-Tính-Động-Trạng” có thể khiến nhiều người học tiếng Anh không khỏi bỡ ngỡ khi mới làm quen. Trong bài này, chúng ta cùng xem một số ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.34)

Học tiếng Anh 12/10/15, 07:00

face (n) — /feis/ — mặt, khuôn mặt sunshine (n) — /’sʌnʃain/ — mặt trời, ánh mặt trời see (v) — /si:/ — thấy, trông thấy shadow (n) — /’ʃædou/ — bóng, bóng tối Keep your face to the sunshine and you cannot ...

Câu cảm thán trong tiếng Anh

Học tiếng Anh 11/10/15, 14:47

Khi muốn diễn tả một cảm giác (feeling) hay một xúc động (emotion), chúng ta dùng câu cảm thán. Câu cảm thán giúp chúng ta bày tỏ cảm xúc (vui, buồn, ngạc nhiên, đau khổ, ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.33)

Học tiếng Anh 11/10/15, 08:21

ship (n) — /ʃip/ — tàu, tàu thủy drum (v) - /drʌm/ - (+up) đánh trống gọi, triệu tập assign (v) — /ə’sain/ — phân công task (n) — /tɑ:sk/ — nhiệm vụ immensity (n) - /i'mensiti/ - sự mênh mông, ...