Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà: Có thật vậy chăng?

Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà: Có thật vậy chăng?

Trong dân gian lưu truyền một câu nói: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà". Có quan điểm cho rằng câu nói này xuất phát từ “văn hoá truyền thống” vốn đặt mọi trách nhiệm nuôi dạy con trẻ lên người phụ nữ ...