Thành công luôn đến với người dũng cảm

Thành công luôn đến với người dũng cảm

Một học giả đã từng nói: ‘Dũng cảm và trí tuệ là hai anh em song sinh, nếu bạn không có dũng khí mở cánh cửa lớn mà bạn muốn bước vào, thì bạn chẳng thể nào biết được bí mật phía sau cánh cửa ...

Viết cho ngày tựu trường

Viết cho ngày tựu trường

Mến tặng những người bạn nhỏ đang tuổi cắp sách tới trường, và cả những người bạn lớn hơn đã từng có tuổi hoa niên bên nhành hoa phượng thắm. “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những ...