Bạo hành trẻ mầm non: Vì đâu nên nỗi?

Cha mẹ thay đổi 30/05/18, 10:27

Có người cho rằng, chỉ có những cô giáo không yêu nghề mới đánh mắng trẻ. Thiết nghĩ dẫu là ai, làm nghề gì thì trước tiên cũng cần phải “làm người”, mà “làm người” đứng đầu lại là chữ Nhân. Những đứa trẻ ngộ nghĩnh đáng yêu với đôi mắt ...