‘Nếu không được giáo dục từ sớm, con cái chúng ta khi bước vào đời sẽ không biết cách chi tiêu hợp lý’, hai chuyên gia Mỹ đưa ra lời khuyên

Dạy trẻ nên người 09/01/20, 17:30

Cha mẹ nên bắt đầu dạy con về cách quản lý và sử dụng tiền từ khi còn nhỏ. Lý tưởng nhất là với trẻ từ 5 tuổi trở lên. Cha mẹ không nhất thiết phải dạy con tính toán chi tiêu chi tiết, nhưng nên sớm trò chuyện cùng con và ...

9 điều dạy con để gìn giữ hành tinh xanh

Dạy trẻ nên người 02/12/19, 14:30

Dạy trẻ em bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày, đó thực sự là hành động nhỏ mà tác dụng lớn. Trẻ em nắm bắt thói quen rất nhanh. Vì vậy, nếu ngay từ khi còn nhỏ người lớn dạy chúng hành động thân thiện với môi trường, thì ...