9 điều dạy con để gìn giữ hành tinh xanh

Dạy trẻ nên người 02/12/19, 14:30

Dạy trẻ em bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày, đó thực sự là hành động nhỏ mà tác dụng lớn. Trẻ em nắm bắt thói quen rất nhanh. Vì vậy, nếu ngay từ khi còn nhỏ người lớn dạy chúng hành động thân thiện với môi trường, thì ...