Tết Hàn thực có nguồn gốc từ đâu?

Tết Hàn thực có nguồn gốc từ đâu?

Thông thường vào ngày tết Hàn thực hay còn gọi là ngày bánh trôi bánh chay 3/3 hàng năm, nhà nào cũng có đĩa bánh trôi và bát bánh chay dâng lên cúng tổ tiên. Nhưng ngày tết này có từ bao giờ và bắt n ...

Kết thúc

Không còn trang để tải