Cho đến hôm nay, sự kiện khủng bố nghiêm trọng nhất là vào ngày 11/9/2001 khiến gần 3000 người gặp nạn, 2 tòa tháp Trung tâm thương mại thế giới tại Manhattan bị sụp đổ hoàn toàn, và 30 tòa nhà khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Từ sự kiện khủng bố “11/9” cho đến hôm nay đã tròn 14 năm, thảm họa nghiêm trọng và đau thương này khiến xã hội Mỹ đến giờ vẫn chưa hết chấn động. Rất nhiều nhà Lịch sử học gọi sự kiện “11/9” thành “102 phút thay đổi toàn bộ nước Mỹ”, cũng có rất nhiều người Mỹ cho rằng, nước Mỹ sau “11/9, tất cả đều không còn như xưa nữa”.

Vào ngày 11/9, ngoài việc tham gia các hoạt động tưởng niệm lớn, người Mỹ cũng có nhiều hình thức kỷ niệm mang tính cá nhân.

New York kỷ niệm sự kiện "11.9" năm 2008.(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
New York kỷ niệm sự kiện “11.9” năm 2008.(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
New York kỷ niệm sự kiện "11.9" năm 2008.(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
New York kỷ niệm sự kiện “11.9” năm 2008.(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
New York kỷ niệm sự kiện "11.9" năm 2008. Hai cột trụ sáng lớn chiếu thẳng lên bầu trời đêm, tượng trưng cho Tòa Tháp Đôi. Thế giới vĩnh viễn không bao giờ quên. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
New York kỷ niệm sự kiện “11.9” năm 2008. Hai cột trụ sáng lớn chiếu thẳng lên bầu trời đêm, tượng trưng cho Tòa Tháp Đôi. Thế giới vĩnh viễn không bao giờ quên. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
"11.9" của năm 2001, khủng bố đã khiến gần 3000 người gặp nạn, ngoài 2 tòa tháp Trung tâm thương mại thế giới tại Manhattan bị sụp đổ hoàn toàn, nó còn khiến 30 tòa nhà khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mọi người dùng nhiều hình thức tự phát để tưởng niệm. Ảnh chụp năm 2007. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Mọi người dùng nhiều hình thức tự phát để tưởng niệm. Ảnh chụp năm 2007. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

 

Các hoạt động của người dân New York kỷ niệm sự kiện "11.9" năm 2008 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Các hoạt động của người dân New York kỷ niệm sự kiện “11.9” năm 2008 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Các hoạt động của người dân New York kỷ niệm sự kiện "11.9" năm 2008 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Các hoạt động của người dân New York kỷ niệm sự kiện “11.9” năm 2008 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Các hoạt động của người dân New York kỷ niệm sự kiện "11.9" năm 2008 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Các hoạt động của người dân New York kỷ niệm sự kiện “11.9” năm 2008 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Các hoạt động của người dân New York kỷ niệm sự kiện "11.9" năm 2008 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Các hoạt động của người dân New York kỷ niệm sự kiện “11.9” năm 2008 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

trung tam thuong mai the gioi 11 9 12 trung tam thuong mai the gioi 11 9 14 trung tam thuong mai the gioi 11 9 15 trung tam thuong mai the gioi 11 9 16

Xây dựng lại Trung tâm thương mại thế giới mới

Xây dựng móng của Tháp Tự Do, Trung tâm thương mại thế giới vào năm 2008 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Xây dựng móng của Tháp Tự Do, Trung tâm thương mại thế giới vào năm 2008 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

trung tam thuong mai the gioi 11 9 3 trung tam thuong mai the gioi 11 9 4

Xây dựng lại Trung tâm thương mại thế giới mới (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Xây dựng lại Trung tâm thương mại thế giới mới (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

trung tam thuong mai the gioi 11 9 17 trung tam thuong mai the gioi 11 9 18 trung tam thuong mai the gioi 11 9 19 trung tam thuong mai the gioi 11 9 20 trung tam thuong mai the gioi 11 9 21 trung tam thuong mai the gioi 11 9 22 trung tam thuong mai the gioi 11 9 23 trung tam thuong mai the gioi 11 9 24 trung tam thuong mai the gioi 11 9 25 trung tam thuong mai the gioi 11 9 26 trung tam thuong mai the gioi 11 9 27

trung tam thuong mai the gioi 11 9 30

Trầm lặng Tại khu vực Tưởng niệm nơi 1 tòa tháp đã đổ xuống

Tại khu vực Tưởng niệm nơi 1 tòa tháp đã đổ xuống, ảnh chụp năm 2012
Tại khu vực Tưởng niệm nơi 1 tòa tháp đã đổ xuống, ảnh chụp năm 2012
Tại khu vực Tưởng niệm nơi 1 tòa tháp đã đổ xuống, ảnh chụp năm 2012
Tại khu vực Tưởng niệm nơi 1 tòa tháp đã đổ xuống, ảnh chụp năm 2012

trung tam thuong mai the gioi 11 9 31 trung tam thuong mai the gioi 11 9 32 trung tam thuong mai the gioi 11 9 33 trung tam thuong mai the gioi 11 9 34 trung tam thuong mai the gioi 11 9 35

Tháp Tự Do, Trung tâm thương mại thế giới ngày 1/4/2014
Tháp Tự Do, Trung tâm thương mại thế giới ngày 1/4/2014

trung tam thuong mai the gioi 11 9 37

Thế giới vĩnh viễn không bao giờ quên

"Thế giới vĩnh viễn không bao giờ quên." (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
“Thế giới vĩnh viễn không bao giờ quên.” (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Ngày 11/9/2014, New York kỷ niệm sự kiện "11.9" tròn 13 năm, hai cột trụ sáng lớn chiếu thẳng lên bầu trời đêm, tượng trưng cho Tòa Tháp Đôi. Thế giới vĩnh viễn không bao giờ quên. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
2 cột trụ sáng lớn chiếu thẳng lên bầu trời đêm, tượng trưng cho Tòa Tháp Đôi. Ngày 11/9/2014. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Ngày 11/9/2014, New York kỷ niệm sự kiện "11.9" tròn 13 năm, hai cột trụ sáng lớn chiếu thẳng lên bầu trời đêm, tượng trưng cho Tòa Tháp Đôi. Thế giới vĩnh viễn không bao giờ quên. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Đến thăm tòa tháp mới

Ngày 29/5/2015, Cắt băng khánh thành Đài quan sát tại Trung tâm thương mại Một thế giới, đồng thời mở cửa cho công chúng vào tham quan. Trong ảnh là nghi thức cắt băng khánh thành. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Ngày 29/5/2015, Cắt băng khánh thành Đài quan sát tại Trung tâm thương mại Một thế giới, đồng thời mở cửa cho công chúng vào tham quan. Trong ảnh là nghi thức cắt băng khánh thành. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Ngày 29/5/2015, hai vị khách tham quan đầu tiên vào Trung tâm thương mại Một thế giới. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Ngày 29/5/2015, hai vị khách tham quan đầu tiên vào Trung tâm thương mại Một thế giới. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Ngày 29/5/2015, những du khách may mắn đầu tiên bước chân lên đỉnh tòa tháp mới. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Ngày 29/5/2015, những du khách may mắn đầu tiên bước chân lên đỉnh tòa tháp mới. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Ngày 29/5/2015, đài quan sát tại Trung tâm thương mại Một thế giới chính thức mở cửa cho dân chúng vào tham quan. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Ngày 29/5/2015, đài quan sát tại Trung tâm thương mại Một thế giới chính thức mở cửa cho dân chúng vào tham quan. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Theo NTDTV
Quá Dương biên tập