Kỷ niệm 17 năm Sự kiện kháng nghị ôn hòa của học viên Pháp Luân Công ngày 25/4/1999 tại Trung Nam Hải, học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đều tổ chức mít-tinh, diễu hành, luyện công, cầu nguyện dưới ánh nến, kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và xử ông Giang Trạch Dân theo pháp luật.

Ngày 25/4/1999, hơn 10 ngàn học viên Pháp Luân Công đã đến trụ sở Trung Nam Hải của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Bắc Kinh để kháng nghị ôn hòa, yêu cầu chính quyền Trung Quốc tạo môi trường luyện công tự do cho học viên Pháp Luân Công (được gọi là Sự kiện 25.4). Tinh thần và dũng khí của họ đã làm cả thế giới phải chú ý, đã tạc vào lịch sử tấm bia về đạo đức cho các thế hệ sau.

Từ đó, cứ đến ngày 25/4 hàng năm, học viên Pháp Luân Công khắp thế giới lại tổ chức hoạt động kỷ niệm tưởng nhớ về sự kiện này; tinh thần 25.4 đã luôn được trân trọng cho đến ngày nay, dù phải sống trong cảnh áp bức bạo lực của chính quyền ĐCSTQ, nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn giữ vững niềm tin vào lương tri, tin vào con đường mà họ lựa chọn.

Vào tháng 5/1992, người sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí đã truyền bá Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) ở Trung Quốc Đại Lục, đã giúp hàng triệu người trên thế giới nhập đạo đắc Pháp. Hiện nay Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia trên thế giới và tác phẩm “Chuyển pháp luân” đã được dịch ra hàng chục ngôn ngữ khác nhau.

Dưới đây là hình ảnh về hoạt động kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 của Pháp Luân Công tại khắp nơi trên thế giới.

New York (Mỹ)

%image_alt%
Hoạt động diễu hành của Pháp Luân Công tại New York (Mỹ), kỷ niệm 17 năm Sự kiện kháng nghị ôn hòa 25.4 phản đối bức hại Pháp Luân Công tại Trung Nam Hải (Ảnh: Daibing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Diễu hành tại Flushing New York năm 2016, kỷ niệm Sự kiện kháng nghị ôn hòa 25.4 (Ảnh: Daibing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Hoạt động diễu hành của Pháp Luân Công tại New York kỷ niệm Sự kiện kháng nghị ôn hòa 25.4 của Pháp Luân Công tại Trung Nam Hải (Ảnh: Daibing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Hoạt động diễu hành của Pháp Luân Công tại New York kỷ niệm Sự kiện kháng nghị ôn hòa 25.4 của Pháp Luân Công tại Trung Nam Hải (Ảnh: Daibing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Hoạt động diễu hành của Pháp Luân Công tại New York kỷ niệm Sự kiện kháng nghị ôn hòa 25.4 của Pháp Luân Công tại Trung Nam Hải (Ảnh: Daibing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Hoạt động diễu hành của Pháp Luân Công tại New York kỷ niệm Sự kiện kháng nghị ôn hòa 25.4 của Pháp Luân Công tại Trung Nam Hải (Ảnh: Daibing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Người phát ngôn Trương Nhi Bình của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp phát biểu kỷ niệm 17 năm Sự kiện kháng nghị ôn hòa 25.4 chống bức hại Pháp Luân Công (Ảnh: Daibing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Hồng Kông

%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông kỷ niệm 17 năm Sự kiện kháng nghị ôn hòa 25.4 chống bức hại. Đoàn diễu hành khoảng 600 người đi qua các khu phố sầm uất hướng về Văn phòng Liên lạc Trung Quốc Đại Lục (Ảnh: Pan Zaishu/Đại Kỷ Nguyên).
%image_alt%
Kỷ niệm 17 năm Sự kiện kháng nghị ôn hòa 25.4, Pháp Luân Công Hồng Kông tổ chức ủng hộ kiện ông Giang Trạch Dân, chống bức hại (Ảnh: Pan Zaishu/Đại Kỷ Nguyên).
%image_alt%
Đông đảo người dân Hồng Kông xem các học viên Pháp Luân Công diễu hành kỷ niệm 17 năm Sự kiện kháng nghị ôn hòa 25.4 chống bức hại tại Trung Nam Hải (Ảnh: Pan Zaishu/Đại Kỷ Nguyên).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông kỷ niệm 17 năm Sự kiện kháng nghị ôn hòa 25.4 chống bức hại. Đoàn diễu hành khoảng 600 người đi qua các khu phố sầm uất hướng về Văn phòng Liên lạc Trung Quốc Đại Lục (Ảnh: Pan Zaishu/Đại Kỷ Nguyên).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông kỷ niệm 17 năm Sự kiện kháng nghị ôn hòa 25.4 chống bức hại. Đoàn diễu hành khoảng 600 người đi qua các khu phố sầm uất hướng về Văn phòng Liên lạc Trung Quốc Đại Lục (Ảnh: Pan Zaishu/Đại Kỷ Nguyên).

Đài Loan

%image_alt%
Chiều ngày 24/4, khoảng 1000 học viên Pháp Luân Công làm lễ kỷ niệm trước quảng trường thành phố Đài Bắc. Trong hình (từ trái qua) là Nghị viên thành phố Đài Bắc Hồng Kiến Ích, người phát ngôn Chu Uyển của Đoàn Luật sư Pháp Luân Công Đài Loan, Nghị viên thành phố Cao Hùng Trần Lệ Na, Giáo sư Trương Miên Hoa – Hội trưởng Pháp Luân Công Đài Loan, Nghị viên Trương Mậu Nam của thành phố Đài Bắc (Ảnh: Sun Xiangyi/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công luyện công tại quảng trường thành phố Đài Bắc kỷ niệm Sự kiện 25.4 tại Trung Nam Hải (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công luyện công tại công viên (Đại Kỷ Nguyên).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công luyện công tại công viên (Đại Kỷ Nguyên).
%image_alt%
Du khách xem ảnh xếp chữ của học viên Pháp Luân Công (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

San Francisco

%image_alt%
Tối ngày 24/4, khoảng 400 học viên Pháp Luân Công thắp nến kỷ niệm Sự kiện 25.4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Tối ngày 24/4, khoảng 400 học viên Pháp Luân Công thắp nến kỷ niệm Sự kiện 25.4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Tối ngày 24/4, khoảng 400 học viên Pháp Luân Công thắp nến kỷ niệm Sự kiện 25.4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại San Francisco biểu diễn lại cảnh bức hại Pháp Luân Công (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Ngày 23/4, học viên Pháp Luân Công tại San Francisco tổ chức nói sự thật tại công viên kỷ niệm Sự kiện 25.4 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Los Angeles

%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles tổ chức thắp nến cầu nguyện (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles tổ chức thắp nến cầu nguyện (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Washington DC

%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Washington DC tổ chức kỷ niệm Sự kiện 25.4 trước Đại sứ quán Trung Quốc (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Washington DC tổ chức kỷ niệm Sự kiện 25.4 trước Đại sứ quán Trung Quốc (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Washington DC tổ chức kỷ niệm Sự kiện 25.4 trước Đại sứ quán Trung Quốc (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Washington DC tổ chức kỷ niệm Sự kiện 25.4 trước Đại sứ quán Trung Quốc (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Washington DC tổ chức kỷ niệm Sự kiện 25.4 trước Đại sứ quán Trung Quốc (Ảnh: Lisha/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Chicago

%image_alt%
Ngày 23/4/2016, tại Chicago, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tổ chức kỷ niệm Sự kiện 25.4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc (Ảnh: Chen Jiejie/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Ngày 23/4/2016, tại Chicago, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tổ chức kỷ niệm Sự kiện 25.4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc (Ảnh: Chen Jiejie/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Seattle

%image_alt%
Ngày 23/4, học viên Pháp Luân Công tại Seattle tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 (Ảnh: Shunhua/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Las Vegas, Mỹ

%image_alt%
Tối 24/4/2016, bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Las Vegas tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 trước khách sạn Mirage, kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Hoa Kỳ Houston

%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Houston tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Michigan

%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công phát tờ rơi nói rõ sự thật với người dân trong khuôn viên Trường Đại học Michigan, kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Sydney, Úc

%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Sydney (Úc) tổ chức luyện công trước tòa thị chính thành phố kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 (Ảnh: mạng Minh Huệ).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Sydney (Úc) tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc (Ảnh: An Pingya/Đại Kỷ Nguyên).
%image_alt%
Tối 24/4/2016, gần 200 học viên Pháp Luân Công thắp nến kỷ niệm Sự kiện 25.4 trước tòa thị chính trung tâm thành phố Sydney (Ảnh: Shenke/Đại Kỷ Nguyên).
%image_alt%
Tối 24/4/2016, gần 200 học viên Pháp Luân Công thắp nến kỷ niệm Sự kiện 25.4 trước tòa thị chính trung tâm thành phố Sydney (Ảnh: Shenke/Đại Kỷ Nguyên).

Melbourne, Úc

%image_alt%
Tối 25/4, học viên Pháp Luân Công tại Melbourne tổ chức thắp nến kỷ niệm Sự kiện 25.4 trước quảng trường thành phố, kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Queensland, Úc

%image_alt%
Chiều 23/4, học viên Pháp Luân Công tại Queensland tổ chức kỷ niệm Sự kiện 25.4 tại quảng trường Brisbane, trung tâm thành phố Queensland (Ảnh: mạng Minh Huệ).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Queensland tổ chức kỷ niệm Sự kiện 25.4 tại quảng trường Brisbane, trung tâm thành phố Queensland (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Canberra, Úc

%image_alt%
Ngày 25/4/2016, học viên Pháp Luân Công tại Canberra tổ chức thắp nến cầu nguyện trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc để kỷ niệm Sự kiện 25.4 (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Perth, Úc

%image_alt%
Ngày 23/4/2016, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Perth biểu diễn luyện công kỷ niệm Sự kiện 25.4 tại trung tâm thành phố (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên).

Toronto, Canada

%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Toronto tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 (Ảnh: mạng Minh Huệ).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Toronto tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Vancouver, Canada

%image_alt%
Chiều ngày 23/4/2016, học viên Pháp Luân Công tại Vancouver tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên).
%image_alt%
Chiều ngày 23/4/2016, học viên Pháp Luân Công tại Vancouver tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên).
%image_alt%
Chiều ngày 23/4/2016, học viên Pháp Luân Công tại Vancouver tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên).

Ottawa, Canada

%image_alt%
Chiều tối ngày 25/4/2016, học viên Pháp Luân Công tại Ottawa tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 trước Sứ quán Trung Quốc tại Ottawa (Ảnh: Liangyao/Đại Kỷ Nguyên).

Pháp

%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Pháp tổ chức lễ kỷ niệm trong mưa gió (Ảnh: Guan Yuning/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Pháp tổ chức lễ kỷ niệm trong mưa gió (Ảnh: Guan Yuning/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

London, Vương Quốc Anh

%image_alt%
Ngày 24/4/2016, học viên Pháp Luân Công tại Anh tổ chức kỷ niệm tại quảng trường Trafalgar, trung tâm thành phố London (Ảnh: mạng Minh Huệ).
%image_alt%
Ngày 24/4/2016, học viên Pháp Luân Công tại Anh tổ chức kỷ niệm tại quảng trường Trafalgar, trung tâm thành phố London (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Scotland

%image_alt%
Ngày 25/4/2016, học viên Pháp Luân Công tại Scotland tổ chức thỉnh nguyện ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Edinburgh (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Bỉ

%image_alt%
Ngày 27/4/2016, học viên Pháp Luân Công tại Bỉ tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 trước Đại sứ quán Trung Quốc (Ảnh: Tân Đường Nhân).
%image_alt%
Ngày 27/4/2016, học viên Pháp Luân Công tại Bỉ tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 trước Đại sứ quán Trung Quốc (Ảnh: Tân Đường Nhân).

New Zealand

%image_alt%
Ngày 23/4/2016, học viên Pháp Luân Công tại New Zealand tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 tại quảng trường Aotea (Ảnh: Yifan/Đại Kỷ Nguyên).
%image_alt%
Ngày 23/4/2016, học viên Pháp Luân Công tại New Zealand tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 tại quảng trường Aotea (Ảnh: Yifan/Đại Kỷ Nguyên).

Ý

%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Ý tổ chức ngồi tọa trước Lãnh sự quán Trung Quốc (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Tây Ban Nha

%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Tây Ban Nha tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc, kêu gọi chấm dứt bức hại (Ảnh: mạng Minh Huệ).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Tây Ban Nha tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc, kêu gọi chấm dứt bức hại (Ảnh: mạng Minh Huệ).
%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Tây Ban Nha tổ chức kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc, kêu gọi chấm dứt bức hại (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Munich, Đức

%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Munich kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Berlin, Đức

%image_alt%
Ngày 25/4, bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Berlin tổ chức luyện công cầu nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc, kêu gọi chấm dứt bức hại (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Moscow, Nga

%image_alt%
Bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Moscow kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4, kêu gọi chấm dứt bức hại (Ảnh: mạng Minh Huệ).
%image_alt%
Bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Moscow kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4, kêu gọi chấm dứt bức hại (Ảnh: mạng Minh Huệ).
%image_alt%
Bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Moscow kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4, kêu gọi chấm dứt bức hại (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Romania

%image_alt%
Trưa ngày 24/4/2016, học viên Pháp Luân Công tại Romania tổ chức hoạt động kỷ niệm Sự kiện 25.4 trước Sứ quán Trung Quốc tại Romania trong thời tiết mưa gió (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Phần Lan

%image_alt%
Học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan kêu gọi chấm dứt bức hại trước Sứ quán Trung Quốc (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Indonesia

%image_alt%
Ngày 23/4/2016, bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Indonesia đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức hoạt động “Vạn Lý Trường Thành của chính nghĩa”, kỷ niệm Sự kiện 25.4 (Ảnh: mạng Minh Huệ).
%image_alt%
Ngày 23/4/2016, bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Indonesia đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức hoạt động “Vạn Lý Trường Thành của chính nghĩa”, kỷ niệm Sự kiện 25.4 (Ảnh: mạng Minh Huệ).

Singapore

%image_alt%
Ngày 20/4, học viên Pháp Luân Công Singapore tập trung tại công viên Phương Lâm (Fanglin) kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4, các học viên kể lại sự thật cho mọi người dân biết (Ảnh: Tony Soh/Đại Kỷ Nguyên).
%image_alt%
Ngày 20/4, bộ phận học viên Pháp Luân Công Singapore tập trung tại công viên Phương Lâm (Fanglin) kỷ niệm 17 năm Sự kiện 25.4, các học viên kể lại sự thật cho mọi người dân biết (Ảnh: Tony Soh/Đại Kỷ Nguyên).

Malaysia

%image_alt%
Bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Malaysia tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Malaysia để tưởng nhớ Sự kiện 25.4 (Ảnh: mạng Minh Huệ).
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ

Xem thêm: