Theo Bộ bảo vệ môi trường Trung Quốc, 9 trong 10 thành phố phát triển kinh tế mạnh mẽ của họ không đạt tiêu chuẩn về mức độ chống ô nhiễm và có dấu hiệu đã sắp cận kề đến mức tận thế.

Trung quốc là nước ô nhiễm lớn nhất thế giới, một phần tư lượng khí CO2 toàn cầu được thải ra từ nước này, có khoảng 250,000 người dân chết mỗi năm vì ô nhiễm và một nửa số hồ chứa nước vượt quá mức cho phép về an toàn, các con sông đều chuyển sang màu đỏ.

Dự đoán vào năm 2030, một cảnh báo cho thấy việc ô nhiễm đã đạt đến mức độ của tận thế, Trung Quốc rồi sẽ HOÀN TOÀN CẠN KIỆT NGUỒN NƯỚC!

Rất nhiều dấu hiệu ô nhiễm ở Trung Quốc không chỉ nguy hiểm cho chính người dân, mà còn dẫn đến nguy cơ biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng trầm trọng, khiến cho trái đất ấm dần lên. Hãy tìm hiểu phần còn lại trong tập này của Trung Quốc Không Kiếm Duyệt.

Nhóm Hy Vọng

Xem thêm 

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: