Tam Tự Kinh dễ nhớ, và vì nội dung giáo dục nhiều lĩnh vực, đã được sử dụng rộng rãi từ triều Tống. Nó không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa Trung Quốc truyền thống, mà còn đảm bảo cho học trò những mô hình để đi theo và ứng xử những tình huống mà chúng có thể gặp sau này trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng rằng người đọc có thể học và trân quý di sản văn hóa quý giá này.

Bài 8
Rằng: Nam, Bắc, rằng: Tây, Đông
Đó (là) bốn phương, ứng với giữa.
Rằng: nước, lửa, cây, kim, đất,
Đó (là) năm chất (hành), gốc ở số.

Diễn nghĩa:

Người ta nói xuân, hạ, thu, đông là bốn mùa, không ngừng luân phiên nhau.

Người ta nói nam, bắc, tây, đông là bốn phương hướng, ứng với ở giữa.

Sau đây chúng ta cùng nghe câu chuyện này nhé.

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: