Tam Tự Kinh được sử dụng trước tiên cho việc giáo dục tại gia suốt triều Tống. Không ai biết chính xác ai là người đầu tiên viết ra những đoạn thơ 3 chữ này. Một vài người cho rằng là của Vương Ứng Lân triều Tống. Người khác cho rằng tác giả là Khu Quát Tử, sống vào cuối những năm triều Tống.

Bài 7:
Tam cương là: Nghĩa vua tôi,
Cha con thân, chồng vợ thuận.
Rằng: xuân, hạ, rằng: thu, đông,
Đó (là) bốn mùa, vận không ngừng

Diễn nghĩa

Người ta goi Tam cương gồm có đạo quân thần, tình cha con và nghĩa vợ chồng.

Người ta nói xuân, hạ, thu, đông là bốn mùa, không ngừng luân phiên nhau.

Sau đây chúng ta cùng nghe câu chuyện này nhé.

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: