Tam Tự Kinh được sử dụng trước tiên cho việc giáo dục tại gia suốt triều Tống. Không ai biết chính xác ai là người đầu tiên viết ra những đoạn thơ 3 chữ này. Một vài người cho rằng là của Vương Ứng Lân triều Tống. Người khác cho rằng tác giả là Khu Quát Tử, sống vào cuối những năm triều Tống.

Bài 4
Ngọc chẳng mài, chẳng nên đồ,
Người chẳng học, chẳng biết lẽ.
Làm người con, đương trẻ lúc,
Cận thầy bạn, tập lễ nghi.

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: