Tag Archives: Xương Tích Văn

Thêm đợt “thay máu” chưa từng có ở Bắc Kinh

Thêm đợt “thay máu” chưa từng có ở Bắc Kinh

Cùng với việc “hổ già” Xương Tích Văn ở Bắc Kinh ngã ngựa, có thể thấy từ năm ngoái đến gần đây quan trường Bắc Kinh liên tục thay máu. Theo thống kê, vừa qua có đến hơn một trăm vị trí công tác bị ...