Tag Archives: xe máy chạy bằng nước

Xe máy chạy bằng… nước? (video)

Đây thực sự là một tin gây kinh ngạc với mọi người! Xe máy sẽ có khả năng chạy bằng nước, nước có thể thay thế xăng dầu để khởi động và chạy xe máy. Nếu đúng thực như vậy, thì đây là một tin ...