Tag Archives: xe cấp cứu

Xe cấp cứu giả ở Trung Quốc

Khi chồng của cô Hoàng ở Ôn Châu cần được chuyển đến một bệnh viện khác, cô đã quay số “120” – đường dây nóng cấp cứu – để gọi một chiếc xe cấp cứu. Một chiếc xe đến nơi – nhưng đó không phải ...