Tag Archives: Xác ướp còn thở

Xác ướp 3.000 năm tuổi vẫn còn thở

Trong vũ trụ bao la này, trái đất đã tồn tại 4,6 tỉ năm, còn con người cũng mới chỉ xuất hiện trong khoảng 500 vạn năm. Con người mới chỉ phát triển lên trình độ kỹ thuật cao từ vài năm nay, điều đó ...