Tag Archives: WTO

APEC kỳ vọng cho tăng trưởng mới

Đầu năm 2015, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đã triển khai nhiều hoạt động đặt nền tảng cho việc xây dựng các “nền kinh tế toàn diện hơn” ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. ...

cải cách ngân hàng

Cần đẩy nhanh cải cách trong lĩnh vực ngân hàng

Với một số đặc điểm như có yếu tố tham gia rất lớn của Nhà nước vào lĩnh vực ngân hàng dưới hình thức liên kết sở hữu trực tiếp và gián tiếp, mức độ sở hữu chéo cao giữa các ngân hàng với nhau ...