Tag Archives: way

Học từ vựng qua danh ngôn

“Where there is a will, there is a way” – Pauline Kael Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Will (n) – /wɪl/: ý chí, ý định Way (n) –  /weɪ/: con đường, lối, cách Thuần Thanh Xem thêm Học từ vựng ...

Phân biệt Street, Road và Way

Chúng ta đã biết street, road và way là các danh từ để nói về con đường, đường đi. Vậy điểm khác biệt giữa chúng là gì? Cùng đọc bài học sau và thử làm bài tập ở cuối trang các bạn nhé! STREET Là ...