Tag Archives: vượt chính mình

Đừng để các quan niệm hạn chế bạn

Một người thành đạt hồi tưởng lại những gì đã trải qua và nói: Khi còn học lớp 6, trong lần thi tôi đã được giải nhất, cô giáo tặng tôi một cuốn sách bản đồ thế giới, tôi rất lấy làm vui, về đến ...