Tag Archives: Vương Kỳ Sơn

Ông Vương Kỳ Sơn phê phán thực trạng chính trị Trung Quốc

Người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng ở Trung Quốc cho biết nhiều đảng viên cộng sản đang thực hiện “chủ nghĩa vô chính trị”. Ông Vương Kỳ Sơn, người đứng đầu bộ máy chống tham nhũng Trung Quốc, lên tiếng chỉ trích gay gắt ...

Thông tin nhạy cảm về con trai ông Giang Trạch Dân

Trước loạt thông tin đưa ra về việc ông Tập Cận Bình và ông Vương Kỳ Sơn chuẩn bị ra tay chỉnh đốn đội ngũ “Thái tử Đảng” thì một bài viết về người con thứ của ông Giang Trạch Dân là ông Giang Miên ...

Trung Quốc đang ở giai đoạn sắp có đại biến

Vào khoảng 6 năm trước tôi từng nói chuyện với một giáo sư nước ngoài về vấn đề Trung Quốc, ông chia sẻ cho rằng Trung Quốc muốn có những thay đổi lớn lao phải cần ít nhất 50 năm nữa, còn theo suy đoán ...