Tag Archives: vùng rốn lũ

Người dân vùng rỗn lũ đón Tết ra sao?

Trận lũ quét ngày 15/12/2016 vừa qua ở các tỉnh dải miền Trung đã làm nhiều hộ dân điêu tàn, đặc biệt là khu vực vùng rốn lũ như Quảng Bình, Bình Định, Quãng Ngãi.  Bình Định vẫn còn nhiều khó khăn  Theo thông tin ...