Tag Archives: vui mừng

Bệnh tại tâm sinh, cân bằng tâm trạng để khỏe mạnh

“Bệnh tại tâm sinh” là câu nói ai cũng từng nghe thấy. Nhưng không phải ai cũng biết tâm trạng ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào.  Trong học thuyết âm dương đã mô tả rất kỹ về những ảnh hưởng của cảm xúc ...