Tag Archives: vật chất tối

Vật chất tối là gì? (Video)

Cùng xem diễn giả Don Lincoln nói về vật chất tối, cô đọng trong một video ngắn chỉ 3 phút. Khi quan sát qua kính viễn vọng, những thiên hà xoáy với những đường nét tuyệt đẹp luôn mê hoặc những nhà thiên văn. Tuy nhiên, ...