Tag Archives: văn hóa xếp hàng

Đằng sau văn hóa xếp hàng của người Nhật là gì?

Những ai từng đến Nhật hoặc đã từng sinh sống tại Nhật đều có nhiều trải nghiệm khác nhau về văn hóa xếp hàng. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể mường tượng lại những hồi ức về kinh nghiệm xếp hàng tại ...