Tag Archives: văn hóa truyền thống

Yểu điệu thục nữ (P.1): Vẻ đẹp của sự đoan trang

Trong Kinh Thi có hai câu thơ rằng: “Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cầu”, ý tứ là, người con gái phải đoan trang, thuỳ mị, dịu dàng, nết na, thì mới là ý trung nhân sánh đôi cùng quân tử. Quả thật, yểu điệu ...