Tag Archives: Văn hóa Nga

Nga: Lễ hội tiễn mùa đông ở Sevastopol

Mùa đông có thể không phải cái gì đó ghê gớm ở Việt Nam, nhưng đối với một đất nước lạnh giá như Nga, khi mùa lạnh qua đi thì cần phải có lễ hội để ăn mừng! Trong tuần lễ bánh kếp, những lễ hội ...