Tag Archives: văn hóa dân tộc

Thành ngữ cổ: Trí huệ của văn minh 5000 năm

Thành ngữ là di sản vô giá, nó bám rễ sâu vào nền văn hóa truyền thống, góp phần làm cho ngôn ngữ này thật giàu nội hàm và vì thế cũng hết sức quyến rũ. Đằng sau mỗi câu thành ngữ đều chưa đựng ...